Atatürk Resmi
İİBF
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
MENU
YAZ OKULU BAŞVURU DUYURUSU

2021-2022 Yaz döneminde birimimiz dışındaki diğer kurumlara yaz okulu başvurusu yapacak öğrencilerimizin dikkatine!

A.Ü. İİBF Dekanlığının Yaz Okulu Duyurusu aşağıdaki gibidir: 

  1. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yaz okulu açılmayacaktır. Ancak Yönergede bulunan 2. ve 3. maddedeki koşulları sağlayan öğrenciler yaz okulu başvuru formu ve eklerini doldurup başvurmaları halinde başka bir üniversiteden ders alabilirler.
  2. Öğrenciler, yaz okulunda almak istedikleri dersleri yaz okulu ders kayıtları başlamadan önce dersin içerik, kredi ve saat ölçüleri açısından ilgili yönetim kurulunun uygun bulması halinde öğrencinin kayıt yaptırdığı yıldaki diploma programının taban puanı eşit ya da daha yüksek bir taban puanı ile öğrenci almış olan başka bir üniversiteden alabilirler.
  3. Öğrenciler bir üst sınıfın her iki yarıyılından ders alabilirler. Ancak bu şekilde ders alabilmesi için öğrencinin; genel ağırlıklı ortalamasının 3.00'ın üzerinde olması ve alt yarıyıllardaki tüm dersleri alıp başarılı olması (FF,FD,DD,DC BAŞARISIZ DERSLERİ OLMAMASI) gerekir. 
  4. Yaz okulu bittikten sonra yaz okulu alınan kurum öğrencinin transkriptini üst yazı ile Fakültemize bildirdikten sonra muafiyet işlemi yapılacaktır. 

BAŞVURU SÜRECİ İÇİN AŞAĞIDAKİ ADIMLARI İZLEYİNİZ. 

Birimimize yapacağınız başvuru sürecinin işleyiş sıralaması aşağıdaki gibi gerçekleştirilecektir:

  1. Yaz Okulu Yönergesini dikkatle okuyarak başvurunuzu hazırlayınız. Yaz Okulu Başvuru Formunu Yönergeye uygun olarak eksiksiz doldurunuz. Alacağınız derslerin içerik ve kredi bilgilerini ilgili kurumdan edininiz.
  2. Araş. Gör. Ebru Başgül  Tangün (ebasgul@akdeniz.edu.tr) , Araş. Gör. Hazal Yerlikaya (hyerlikaya@akdeniz.edu.tr) , Araş. Gör. Dr. Cansu Tekin (cansutekin@akdeniz.edu.tr) 'den biri ile mail kanalıyla iletişime geçerek belge teslim günü ve saati için randevu alınız. 
  3. Belirlenen tarih ve saatte gerekli kontrollerin yapılması için  iletişim kurduğunuz araştırma görevlisinin ofisine gidiniz.
  4. İlk kontrol süreci tamamlandıktan sonra  Yaz Okulu Başvuru Formunuzu ve ders içeriklerinizi  dersin hocasına onaylatmak üzere götürünüz.
  5. Dersin hocasının başvurunuzu onaylaması ve imzalaması durumunda belgelerinizi Bölüm Sekreterliğine teslim ediniz. 

NOT: Lütfen başvuru sürecinde yukarıdaki sıralamaya uyunuz. 

Eklenme tarihi : 2022-06-24 16:51:44
Son güncelleme : 2022-06-28 18:26:52