Araştırma Görevlileri

Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı

Arş. Gör. Ebru BAŞGÜL

Arş. Gör. Hazal YERLİKAYA

Arş. Gör. Cansu TEKİN

Arş. Gör. Gözde SÜMER (Uludağ Üniversitesi, İİBF, ÇEEİ Bölümünde, ÖYP kapsamında 35. madde ile görevlendirilmiştir)

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 6410
Tel: 0 242 310 1833